Exellent har mer än 100 transportlag med befogenheter att transportera till både nationellt och internationellt.
Flottan består av följande typer av fordon:

 • Lastbil och släpfordon med en kapacitet på 94 m³
 • Lastbilar och släpvagnar MEGA en kapacitet på 100 m³

Beroende på behoven hos transportföretaget har vi:

 • Lastbil utrustad för ADR, tillåta transport av farligt gods (60 lastbil)
 • Lastbil utrustad med hydraulik, som möjliggör stöd för släpvagnar WALKING – FLOOR (40 lastbil)
 • Lastbil med släp MEGA 102 m3 (10 lastbils)
 • Lastbil med släp MULDA (2 lastbil)
 • Lastbil med släp kapell KRONE, SCHMITZ, 90 m³

Exellent uppfyller normerna för EURO 5 och EURO 6

 • Tre axel lastbil: SCANIA 560, SCANIA 490, SCANIA 520
 • Två axel lastbil: DAF 460
 • Två axel lastbil: SCANIA 410, R420, R440, R450
 • Två axel lastbil: VOLVO 460